Eltipla

25-Feb-2016

Predstavljamo novo metalno postolje sa električnim nivelisanjem koje obezbeđuje fleksibilno i ergonomski prilagodljivo radno mesto. Visina se podešava pritiskom na prekidač. Visina postolja je od 680mm do 1100mm. Preporučena dimenzija ploče za ovo postolje je širine 750mm-900m, a dužine 800mm-2000mm.

Ovo postolje je pogodno za sva radna mesta zato što omogućava rad kako u sedećem tako i stojećem položaju. Stolovi većih visina se koriste u različitim radionicama gde je visina radnog dela od velike važnosti zbog opterećenja koje telo trpi prilikom dužeg stajanja. Garantovana stabilnost i nosivost postolja do 100kg opterećenja.

 

Eltipla
ART. 30987