ava

ava

Noga AVA je izrađena od ovalnih i polu-ovalnih metalnih profila. Stubovi su postavljeni u stranu. Noge imaju mogućnost nivelacije. Namenjene su ploči stola širine od 600 do 800 mm, a dužina ploče opciona u zavisnosti od dužine vezne ploče od univera ili metalnih leđa sa perforacijom. Površina noge je hrapavo lakirana.


AVA C 700

ART. 30172
V: 715 mm / Š: 695 mmava

AVA C 500

ART. 30173
V: 715 mm / Š: 495 mmava

AVA CC 800

ART. 30251
V: 715 mm / Š: 800 mmava

UGAONA NOGA 90°

ART. 30174
V: 715 mm / Ø 80 mm

Upotrebljava se kod ugaonih radnih mesta sa nogama iz sistema vezna ploča-AVA ili kao samostalna.

 ava